5m alex

Thước 5m 2 mặt Alex

Thương hiệu: Alex Click để xem thêm các loại Thước dây hiệu Alex khác

Mô tả sản phẩm Thước 5m 2 mặt Alex

  • Thước dây cuộn 5m Alex 2 mặt
  • 1 mặt số to
  • 1 mặt số lỗ ban phong thủy
  • Vỏ nhựa, lõi thép.