Phụ tùng xe đạp

Pê đan, trục, may ơ, dây phanh, tay phanh, giọ xe, vá, săm, lốp